CONVENIO | Ni jornada partida, ni jornada de L a D